SÁCH - Máy và thiết bị lạnh (Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy)Đây là tài liệu rất quý cho các bạn theo ngành Nhiệt Lạnh. Nếu có điều kiện các bạn nên mua sách gốc để ủng hộ các tác giả nhé.

Giáo trình "Máy Và Thiết Bị Lạnh" không đi sâu vào lý thuyết tính toán, mà đi sâu giới thiệu kết cấu, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành, duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lựa chọn thiết bị phù hợp... nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức thực tế cơ bản về máy lạnh để có thể ứng dụng tốt nhất.


Chương 1. Giới thiệu chung
Chương 2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh
Chương 3. Máy nén lạnh
Chương 4. Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp
...
Chương 11. Vật liệu kỹ thuật lạnh\


Đây là tài liệu rất quý cho các bạn theo ngành Nhiệt Lạnh. Nếu có điều kiện các bạn nên mua sách gốc để ủng hộ các tác giả nhé.

Giáo trình "Máy Và Thiết Bị Lạnh" không đi sâu vào lý thuyết tính toán, mà đi sâu giới thiệu kết cấu, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành, duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lựa chọn thiết bị phù hợp... nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức thực tế cơ bản về máy lạnh để có thể ứng dụng tốt nhất.


Chương 1. Giới thiệu chung
Chương 2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh
Chương 3. Máy nén lạnh
Chương 4. Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp
...
Chương 11. Vật liệu kỹ thuật lạnh\
M_tả
M_tả

3 nhận xét: