CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 30, 2016

SLIDE THUYẾT TRÌNH - Nghiên cứu môi chất lạnh mới để thay thế các môi chất Freon trong hệ thống lạnh công nghiệp


Ngày nay vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành rất cấp thiết có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các quốc gia. Nhiều hiện tượng thời tiết trong nhiều năm qua đã cảnh báo chúng ta quan tâm hơn nữa đến bảo vệ mội trường: nhiệt độ trái đất tăng lên, mực nước biển dâng cao, bệnh ung thư
và đục thủy tinh thể... Tất cả những biến đổi đó đều do 2 nguyên nhân chủ yếu:
- Sự suy dảm tầng Ozon
- Hiệu ứng nhà kính làm nóng Trái đất
Vì vậy việc nghiên chứ các môi chất mới nhằm thay thế các môi chất Freon cũ là 1 vấn đề cấp thiết hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA FREON CŨ ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ MÔI CHẤT LẠNH MỚI THAY THẾ
CHƯƠNG 3: SO SÁNH ĐẶC TÍNH NHIỆT CHU TRÌNH MÁY LẠNH SỬ DỤNG FREON VÀ CÁC MÔI CHẤT LẠNH MỚI
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THAY THẾ CÁC FREON TRONG HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP VÀ 2 CẤP
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018