TÀI LIỆU - Tìm hiểu về công nghệ sản xuất xi măng


Hiện nay bê tông xi măng là loại vật chất loài người sử dụng nhiều thứ 2 sau nước. Tính trung bình cứ mỗi năm mỗi người sử dụng khoảng xấp xỉ một tấn bê tông. Xi măng là một thành phần không thể thiếu của bê tông. Hiện nay mỗi năm trên thế giới sản xuất khoảng 1,8 tỷ tấn xi măng poóc lăng. Trong đó khu vực châu á tiêu thụ trên 60% . Các nước ASEAN có tổng công xuất thiết kế các nhà máy xi măng khoảng 180 triệu tấn/năm, hàng năm tiêu thụ khoảng 100 triệu tấn xi măng .Trung Quốc có tổng công suất thiết kế các nhà máy xi măng là 718 triệu tấn, hàng năm sản xuất khoảng 650 triệu tấn.


I. Tổng quan tình hình của ngành phát triển của ngành công nghiệp sản xuất xi măng trên thế giới .
II. Tình Hình Phát triển công nghệ sản xuất xi măng ở Việt Nam
III. Sơ lược các vùng nguyên liệu, nhiêu liệu của nhà máy
IV. Dây chuyền Và Công nghệ sản xuất
V. Vấn đề Ô nhiễm môi trường của công nghệ sản xuất xi măng
VI. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môI trường trong công nghệ sản xuất xi măng
VII. Kết Luận và đánh giá nhận xét chung


M_tả

Không có nhận xét nào: