CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 1, 2016

GIÁO TRÌNH - Cấu kiện điện tử (Dư Quang Bình)


Các vật liệu điện tử thường được phân chia thành ba loại: Các vật liệu cách điện, dẫn điện và vật liệu bán dẫn. Chất cách điện là loại vật liệu thường có độ dẫn điện rất kém dưới tác dụng của một nguồn điện áp đặt vào nó. Chất dẫn điện là loại vật liệu có thể tạo ra dòng điện tích khi có nguồn điện áp đặt ngang qua hai đầu vật liệu. Chất bán dẫn là một loại vật liệu có độdẫn điện ởkhoảng giữa của chất dẫn điện và chất cách điện

Chương 1. Vật lý bán dẫn
Chương 2: Tiếp giáp PN - Diode bán dẫn
Chương 3. Transistor hiệu ứng trường

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018