Tài liệu - Hướng dẫn Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) - Ths Phạm Phú Thọ


PLC đã được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp, với độ bền và tính ổn định cao. Hiện nay, rất nhiều trường học đã đưa plc vào giảng dạy từ nhiều bậc học. Tài liệu để hướng dẫn sử dụng và lập trình được nhiều tác giả biên soạn rất phong phú.
Nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của bản thân, tác giả đã biên soạn tài liệu lập trình plc của hãng Siemens (dòng S7-200) dành cho học sinh khối kỹ thuật ở trình độ cơ bản. Tài liệu đã tham khảo các manual của hãng Siemens, các tài liệu trên mạng và của các đồng nghiệp khác.
Trong chương 4, tác giả đã giới thiệu hệ thống các bài tập thực hành với mô tả đầy đủ giúp học viên có thể dễ dàng thực hành tại nhà (có đầy đủ thiết bị). Nếu gặp khó khăn, tác giả sẵn sàng hỗ trợ.


M_tả

Không có nhận xét nào: