SÁCH - Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 - 500kV (Ngô Hồng Quang)


Thiết bị Điện Từ 0,4 Đến 500 kV đã được cho biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên các ngành Hệ thống điện, Tự động hóa xí nghiệp, Thiết bị điện, Đo lường điều khiển, Kinh tế năng lượng, Quản trị doanh nghiệp khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Đồng thời sách cũng giúp ích được nhiều cho kỹ sư chuyên ngành điện trong công tác quản lý, vận hành, thiết kế, lắp đặt tại các chi nhánh điện, Sở điện, Công ty điện, Công ty khảo sát, thiết kế, lặp đặt công trình điện và các cán bộ kỹ thuật điện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, các nhà thầu v.v... Nội dung cuốn sách bao gồm 8 phần như sau:
1 - Máy biến áp
2 - Cầu dao - Cầu chì
3 - Áptômát

4 - Dây dẫn và cáp
5 - Máy cắt điện
6 - Tụ điện bù
7 - Thanh góp, kháng điện
8 - Chống sét van, máy biến dòng điện, máy biến áp đo lường
Với nội dung bao gồm hầu hết các thiết bị điện của hệ thống điện, hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích được nhiều cho bạn đọc trong việc lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500kV.
ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN NGAY TẠI ĐÂY > > >LINK DOWNLOAD


Thiết bị Điện Từ 0,4 Đến 500 kV đã được cho biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên các ngành Hệ thống điện, Tự động hóa xí nghiệp, Thiết bị điện, Đo lường điều khiển, Kinh tế năng lượng, Quản trị doanh nghiệp khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Đồng thời sách cũng giúp ích được nhiều cho kỹ sư chuyên ngành điện trong công tác quản lý, vận hành, thiết kế, lắp đặt tại các chi nhánh điện, Sở điện, Công ty điện, Công ty khảo sát, thiết kế, lặp đặt công trình điện và các cán bộ kỹ thuật điện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, các nhà thầu v.v... Nội dung cuốn sách bao gồm 8 phần như sau:
1 - Máy biến áp
2 - Cầu dao - Cầu chì
3 - Áptômát

4 - Dây dẫn và cáp
5 - Máy cắt điện
6 - Tụ điện bù
7 - Thanh góp, kháng điện
8 - Chống sét van, máy biến dòng điện, máy biến áp đo lường
Với nội dung bao gồm hầu hết các thiết bị điện của hệ thống điện, hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích được nhiều cho bạn đọc trong việc lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500kV.
ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN NGAY TẠI ĐÂY > > >LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: