GIÁO TRÌNH - Sửa chữa bộ nguồn (Lưu Công Thắng)


Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính ở trình độ TCN, giáo trình Mô đun  Sửa chữa bộ nguồn  là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương  trình  khung  được  Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội  Hà  Nội  và Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội ban hành dành cho hệ Trung Cấp Nghề
Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính.
Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ Năng chặt chẽ với nhau, logíc.
Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao. Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 60 giờ gồm có:

Bài MĐ20-01: Sửa chữa nguồn AC
Bài MĐ20-02: Sửa chữa nguồn DC
Bài MĐ20-03: Sửa chữa Mạch Tạo Xung - ổn áp
Bài MĐ20-04: Sửa chữa Biến thế
Bài MĐ20-05: Sửa chữa Mạch điều khiển
Bài MĐ20-06: Sửa chữa mạch công suất

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể  điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiên thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, Tôi có đề ra nội dung thực  tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính ở trình độ TCN, giáo trình Mô đun  Sửa chữa bộ nguồn  là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương  trình  khung  được  Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội  Hà  Nội  và Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội ban hành dành cho hệ Trung Cấp Nghề
Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính.
Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ Năng chặt chẽ với nhau, logíc.
Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao. Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 60 giờ gồm có:

Bài MĐ20-01: Sửa chữa nguồn AC
Bài MĐ20-02: Sửa chữa nguồn DC
Bài MĐ20-03: Sửa chữa Mạch Tạo Xung - ổn áp
Bài MĐ20-04: Sửa chữa Biến thế
Bài MĐ20-05: Sửa chữa Mạch điều khiển
Bài MĐ20-06: Sửa chữa mạch công suất

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể  điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiên thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, Tôi có đề ra nội dung thực  tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: