SÁCH - Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất Full (Phạm Quốc Hải)Điện tử công suất ngày càng có vị trí không thể thiếu được trong các hệ thống sản xuất, nhất là trong lĩnh vực tự động hóa. Vì vậy yêu cầu đào tạo kỹ sư điện đòi hỏi sinh viên phải nắm được kiến thức cơ bản của điện tử công suất. Cuốn sách "Hướng Dẫn Thiết Kế Điện Tử Công Suất" nhằm phục vụ cho mục đích này và nằm trong bộ sách về các vấn đề lý thuyết và thưc hành điện tử công suất do bộ môn Tự động hóa, khoa Điện trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thực hiện.
Cuốn sách gồm 5 chương đề cập đến những vấn đề sau:
1. Chỉnh lưu
2. Điều chỉnh điện áp xoay chiều
3. Băm xung một chiều.
4. Nghịch lưu độc lập và biến tần
5. Mô phỏng kiểm nghiệm mạch thiết kế.

Để giúp bạn đọc nắm được các chi tiết trong thiết kế, trong mỗi đề mục chính đều có tính toán cụ thể với tổng số hơn 100 thí dụ và cuối mỗi chương đưa ra nhiều sơ đồ nguyên lý tổng thể. Mặt khác, để khẳng định khả năng hoạt động của mạch thiết kế, trong nhiều thí dụ có đưa vào kết quả chạy mô phỏng mạch. Đây cũng là một yêu cầu đối với các kỹ thuật viên: biết sử dụng công cụ mô phỏng trên máy tính để kiểm chứng thiết kế. Do đó chương 5 của cuốn sách dành cho hướng dẫn tóm tắt cách dùng một số phần mềm thông dụng trong nghiên cứu mạch điện tử công suất
Phần cuối là phụ lục tra cứu các linh kiện bán dẫn và các phần tử liên quan đến mạch điện, điện tử và điện tử công suất.
Cuốn sách là kết quả tích lũy kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện tử công nghiệp của tập thể bộ môn Tự động hóa mà tác giả được đại diện thực hiện. Vì thế tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô của bộ môn đã đóng góp công sức lực cũng như động viên tác giả để hoàn thành cuốn sách này.Điện tử công suất ngày càng có vị trí không thể thiếu được trong các hệ thống sản xuất, nhất là trong lĩnh vực tự động hóa. Vì vậy yêu cầu đào tạo kỹ sư điện đòi hỏi sinh viên phải nắm được kiến thức cơ bản của điện tử công suất. Cuốn sách "Hướng Dẫn Thiết Kế Điện Tử Công Suất" nhằm phục vụ cho mục đích này và nằm trong bộ sách về các vấn đề lý thuyết và thưc hành điện tử công suất do bộ môn Tự động hóa, khoa Điện trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thực hiện.
Cuốn sách gồm 5 chương đề cập đến những vấn đề sau:
1. Chỉnh lưu
2. Điều chỉnh điện áp xoay chiều
3. Băm xung một chiều.
4. Nghịch lưu độc lập và biến tần
5. Mô phỏng kiểm nghiệm mạch thiết kế.

Để giúp bạn đọc nắm được các chi tiết trong thiết kế, trong mỗi đề mục chính đều có tính toán cụ thể với tổng số hơn 100 thí dụ và cuối mỗi chương đưa ra nhiều sơ đồ nguyên lý tổng thể. Mặt khác, để khẳng định khả năng hoạt động của mạch thiết kế, trong nhiều thí dụ có đưa vào kết quả chạy mô phỏng mạch. Đây cũng là một yêu cầu đối với các kỹ thuật viên: biết sử dụng công cụ mô phỏng trên máy tính để kiểm chứng thiết kế. Do đó chương 5 của cuốn sách dành cho hướng dẫn tóm tắt cách dùng một số phần mềm thông dụng trong nghiên cứu mạch điện tử công suất
Phần cuối là phụ lục tra cứu các linh kiện bán dẫn và các phần tử liên quan đến mạch điện, điện tử và điện tử công suất.
Cuốn sách là kết quả tích lũy kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện tử công nghiệp của tập thể bộ môn Tự động hóa mà tác giả được đại diện thực hiện. Vì thế tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô của bộ môn đã đóng góp công sức lực cũng như động viên tác giả để hoàn thành cuốn sách này.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: