SÁCH - Bài tập cung cấp điện (TS. Trần Quang Khánh) FULLCuốn "Bài tập cung cấp điện" được biên soạn với mục đích chính là giúp cho bạn đọc nắm bắt một cách tốt nhất chương trình môn học cung cấp điện và nâng cao khả năng tính toán thiết kế cung cấp diện thông qua phương pháp giải các bài toán thực tế
Nội dung cuốn sách được trình bày trong hai phần:
Phần I: là phần bài tập, thâu tóm hầu hết các nội dung cơ bản của chương trình hệ thống cung cấp điện.
Phần II: bao gồm một số bài thiết kế cụ thể, tổng hợp lại toàn bộ các khâu cần thiết trong tính toán thiết kế cung cấp điện.
Dữ kiện của các bài toán phần lớn dược lấy từ mạng điện cụ thể, vì vậy ngoài mục đích học tập, một số kết quả tính toán có thể áp dụng cho mục đích nghiên cứu khảo sát đặc tính của các mạng điện ở các địa phương khác nhau của nước ta.Bên cạnh các bài tập thông thường, đối với một số nội dung quan trọng còn có các bài tập dài được cho dưới dạng lấy dữ kiện theo họ tên người thực hiện nhằm đa dạng hoá đề bài.

Phần I: Bài Tập
Chương 1: Phụ tải điện
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chương 2: Tính toán kinh tế - Kỹ thuật
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chưong 3: Mạng điện
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chương 4: Trạm biến áp
Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện
Chương 6: Chọn thiết bị và các phần tử hệ thống điện
Chương 7: Bảo vệ rơle
Chương 8: Bảo vệ chống quá điện áp trong hệ thống điện
Chương 9: Nâng cao chất lượng điện
Chương 10: Độ tin cậy cung cấp điện
Chương 11: Chế độ làm việc kinh tế của mạng điện
Chương 12: Kỹ thuật chiếu sáng
Chương 13: An toàn điện
Phần II: Thiết kế cung cấp điện
Đồ án 1: Thiết kế cung cấp điện cho xưởng sửa chữa thiết bị
Đồ án 2: Thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
Đồ án 3: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng.
Cuốn "Bài tập cung cấp điện" được biên soạn với mục đích chính là giúp cho bạn đọc nắm bắt một cách tốt nhất chương trình môn học cung cấp điện và nâng cao khả năng tính toán thiết kế cung cấp diện thông qua phương pháp giải các bài toán thực tế
Nội dung cuốn sách được trình bày trong hai phần:
Phần I: là phần bài tập, thâu tóm hầu hết các nội dung cơ bản của chương trình hệ thống cung cấp điện.
Phần II: bao gồm một số bài thiết kế cụ thể, tổng hợp lại toàn bộ các khâu cần thiết trong tính toán thiết kế cung cấp điện.
Dữ kiện của các bài toán phần lớn dược lấy từ mạng điện cụ thể, vì vậy ngoài mục đích học tập, một số kết quả tính toán có thể áp dụng cho mục đích nghiên cứu khảo sát đặc tính của các mạng điện ở các địa phương khác nhau của nước ta.Bên cạnh các bài tập thông thường, đối với một số nội dung quan trọng còn có các bài tập dài được cho dưới dạng lấy dữ kiện theo họ tên người thực hiện nhằm đa dạng hoá đề bài.

Phần I: Bài Tập
Chương 1: Phụ tải điện
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chương 2: Tính toán kinh tế - Kỹ thuật
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chưong 3: Mạng điện
Cơ sở lý thuyết
Bài giải mẫu
Bài tập
Chương 4: Trạm biến áp
Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện
Chương 6: Chọn thiết bị và các phần tử hệ thống điện
Chương 7: Bảo vệ rơle
Chương 8: Bảo vệ chống quá điện áp trong hệ thống điện
Chương 9: Nâng cao chất lượng điện
Chương 10: Độ tin cậy cung cấp điện
Chương 11: Chế độ làm việc kinh tế của mạng điện
Chương 12: Kỹ thuật chiếu sáng
Chương 13: An toàn điện
Phần II: Thiết kế cung cấp điện
Đồ án 1: Thiết kế cung cấp điện cho xưởng sửa chữa thiết bị
Đồ án 2: Thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
Đồ án 3: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng.


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: