CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 25, 2016

BÀI TẬP - Quy hoạch thực nghiệm (Chuyên ngành Hóa Silicat)


Bài 1: Với bảng số liệu trong ví dụ trang 12 (giáo trình QHTN _ Trương Cao Suyền) mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết quả của quá trình .Lập phương trình tuyến tính dạng : y= b0 + b1.tu +b2.tu2  trong trường hợp lặp (mu) và không lặp.
BÀI 2: Lập quy hoạch thực nghiệm đủ yếu tố hai mức TĐY2n để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ trong khoảng 30 – 42oC, pH trong khoảng 5 – 7 (tức số yếu tố n = 2) trong trường hợp quá trình được mô tả bằng phương trình dạng:   y= b0 + b1.x1 +b2.x2 .

BÀI 3: Lập qui hoạch thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của 10 yếu tố đến quá trình sao cho các hệ số đặc trưng cho các hiệu ứng tuyến tính không hỗn hợp với các hiệu ứng tương tác cặp. Biết rằng các tương tác bộ 4, bộ 3 & tương tác cặp của yếu tố thứ nhất & thứ 2 không đáng kể.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018