SÁCH SCAN - Hóa Lý Full 4 Tập (Trần Văn Nhân & Các TG)


Tập 1: Nhiệt động học

Cuốn sách Hóa Lí - Tập 1(Tái Bản Lần Thứ 3) này là tập 1 của bộ giáo trình Hoá lí do một số cán bộ giảng dạy của bộ môn Hoá lí khoa Hóa Trường đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn giúp cho các bạn sinh viên chuyên hóa và một số các bạn quan tâm đến Hoá lí có tài liệu học tập và tham khảo.

Gồm 7 chương
Chương I - Mở đầu
Chương II - Nguyên lí không và nguyên lí I của Nhiệt động học
Chương III - Nguyên lí II của Nhiệt động học
Chương IV - Các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng
Chương V - Một số ứng dụng của thế đẳng áp
Chương VI - Cân bằng hóa học
Chương VII - Nguyên lí III của Nhiệt động học


Tập 2: Nhiệt động học (Tiếp)

Gồm 4 chương
Chương VIII - Dung dịch
Chương IX - Quy tắc pha
Chương X - Nhiệt động học thống kê
Chương XI - Các hiện tượng bề mặt. Sự hấp phụ

Tập 3: Động hóa học và xúc tác

Gồm 8 chương
Chương I - Tốc độ phản ứng. Các phương trình động học
Chương II - Các thuyết về phản ứng cơ bản
Chương III - Phản ứng dây chuyền
Chương IV - Quang hóa học
Chương V - Phản ứng trong dung dịch
Chương VI - Xúc tác đồng thể
Chương VII - Động học vĩ mô
Chương VIII - Xúc tác dị thể

Tập 4: Điện hóa học

Gồm 5 chương
Chương I - Các thuyết về chất điện li
Chương II - Các hiện tượng bất thuận nghịch
Chương III - Các quá trình điện cực cân bằng
Chương IV - Lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới giữa hai pha
Chương V - Các cơ sở động học điện hóa.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: