SÁCH SCAN - Nguyên lý kế toán (PGS.TS.Võ Văn Nhị)


Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, và thông tin kế toán luôn được sự quan tâm tìm hiểu, sử dụng từ các đối tượng bên trong doanh nghiệp lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Để tạo ra được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.

Nội dung cơ bản của môn nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán. Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau.

Chương 1: Bản chất ,đối tượng và các phương pháp của kế toán
Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 5: Chứng từ kế toán - kiểm kê
Chương 6: Sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ ,sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán
Chương 7: kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp
Chương 8: Tổ chức kế toán và kiểm toán.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: