SÁCH - Tính toán thiết kế các chi tiết thiết bị hóa chất và dầu khí (Hồ Lê Viên)Nội dung cuốn sách trình bày các nguyên lý cơ bản của việc thiết kế thiết bị hoá chất và dầu khí; cách chọn lựa vật liệu; các quan hệ phụ thuộc giữa các kích thước của các chi tiết thiết bị với tính chất của vật liệu và các phương pháp gia công, chế tạo; các phép tính để kiểm tra độ bền các chi tiết và phương pháp thiết kế.
Những công thức tính toán nêu ra trong cuốn sách này có tính chất cơ bản và thực dụng, chỉ đề cập đến các bộ phận và các chi tiết chủ yếu của các thiết bị hoá chất và dầu khí.
Sách này rất cần thiết cho các kỹ sư ngành máy và thiết bị hoá chất và dầu khí, đồng thời là tài liệu bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật công tác ở các nhà máy sản xuất hoá chất và dầu khí và các nhà máy cơ khí chế tạo các thiết bị hoá chất và dầu khí.

MỤC LỤC:

Lời nói đầu
Chương một: Các yếu tố cơ bản khi tính toán, thiết kế thiết bị hoá chất và dầu khí
Chương hai: Những vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị hoá chất và dầu khí
Chương ba: Ảnh hưởng của vật liệu đến cấu tạo thiết bị
Chương bốn: Ảnh hưởng của phương pháp chế tạo đến cấu tạo thiết bị
Chương năm: Thân Thiết bị
Chương sáu: Đáy và nắp
Chương bày: Mối ghép bích
Chương tám: Các bộ phận phụ của thiết bị
Chương chín: Thiết bị áp suất cao
Ký hiệu các đại lương cơ bản.


Nội dung cuốn sách trình bày các nguyên lý cơ bản của việc thiết kế thiết bị hoá chất và dầu khí; cách chọn lựa vật liệu; các quan hệ phụ thuộc giữa các kích thước của các chi tiết thiết bị với tính chất của vật liệu và các phương pháp gia công, chế tạo; các phép tính để kiểm tra độ bền các chi tiết và phương pháp thiết kế.
Những công thức tính toán nêu ra trong cuốn sách này có tính chất cơ bản và thực dụng, chỉ đề cập đến các bộ phận và các chi tiết chủ yếu của các thiết bị hoá chất và dầu khí.
Sách này rất cần thiết cho các kỹ sư ngành máy và thiết bị hoá chất và dầu khí, đồng thời là tài liệu bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật công tác ở các nhà máy sản xuất hoá chất và dầu khí và các nhà máy cơ khí chế tạo các thiết bị hoá chất và dầu khí.

MỤC LỤC:

Lời nói đầu
Chương một: Các yếu tố cơ bản khi tính toán, thiết kế thiết bị hoá chất và dầu khí
Chương hai: Những vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị hoá chất và dầu khí
Chương ba: Ảnh hưởng của vật liệu đến cấu tạo thiết bị
Chương bốn: Ảnh hưởng của phương pháp chế tạo đến cấu tạo thiết bị
Chương năm: Thân Thiết bị
Chương sáu: Đáy và nắp
Chương bày: Mối ghép bích
Chương tám: Các bộ phận phụ của thiết bị
Chương chín: Thiết bị áp suất cao
Ký hiệu các đại lương cơ bản.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: