BÀI GIẢNG - Công nghệ CNC (Lý Ngọc Quyết)


- Chương 1: Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy công cụ CNC
- Chương 2: Máy công cụ CNC
- Chương 3: Các dạng điều khiển số
- Chương 4: Quy trình công nghệ, chủng loại và đặc tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy - CNC.
- Chương 5: Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: