BÀI GIẢNG - Hệ thống điều khiển số - Động cơ không đồng bộ 3 pha (Ths. Trần Công Bình)


- Chương 1: Vector không gian và bộ nghịch lưu ba pha
- Chương 2: Hệ qui chiếu quay
- Chương 3: Mô hình ĐCKĐB trong hệ qui chiếu quay
- Chương 4: Điều khiển định hướng từ thông ĐCKĐB
- Chương 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB
- Chương 6: Các phương pháp điều khiển dòng
- Chương 7: Một số phương pháp ước lượng tốc độ động cơ ĐCKĐB
- Chương 8: Hệ thống điều khiển số.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: