BÀI GIẢNG - Hệ thống thông tin di động W-CDMA (KS.Nguyễn Văn Thuận)


Theo định hướng phát triển mạng thế hệ sau (NGN) của VNPT, hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) sẽ được triển khai, cụ thể là sẽ phát triển theo lộ trình từ hệ thống GSM hiện tại lên hệ thống W-CDMA như trong hợp chuẩn IMT- 2000.

Chương 1: Tổng quan về thông tin di động thế hệ thứ 3 và hợp chuẩn IMT-2000
Chương 2: Các công nghệ truyền dẫn vô tuyến trong W-CDMA
Chương 3: Mạng truy nhập vô tuyến trong hệ thống thông tin di động W-CDMA
Chương 4: Các kỹ thuật xử lý đa phương tiện
Chương 5: Viễn cảnh công nghệ của hệ thống thông tin di động W-CDMA (10 trang)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: