GIÁO TRÌNH - Áp lực mỏ hầm lò (Đỗ Mạnh Phong & Vũ Đình Tiến )


Giáo trình "áp lực mỏ hầm lò" được biên soạn dựa trên đề cựơng môn học "Điều khiển áp lực mỏ" của ngành Khai thác Mỏ và ngành Khai thác Hầm lò đã được Bộ môn Khai thác Hầm lò thông qua.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tích cực tham khảo những kinh nghiệm quý báu kinh qua hơn hai mựơi năm giảng dạy môn học này của các thầy giáo trong bộ môn Khai thác Hầm lò. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham khảo một cách chọn lọc một số giáo trình tựơng ứng của nựớc ngoài, đồng thời cố gắng cập nhật và giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của thế giới, có triển vọng áp dụng phù hợp với các điều kiện khai thác than hầm lò ở Việt Nam hiện nay và trong tựơng lai gần.
Giáo trình này nằm trong chuỗi các môn học dùng để giảng dạy cho sinh viên chính ngành Khai thác Mỏ và Khai thác Hầm lò, nhựng cũng có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên của các chuyên ngành khác có quan tâm.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các thầy giáo của Bộ môn Khai thác Hầm lò, đặc biệt là GS. TSKH. Lê Nh-Hùng và TS. Trựơng Đức Dự, những ngựời đã dành nhiều thời gian và tâm sức để góp ý thiết thực cho bản thảo của giáo trình này.
Dù sao, đây vẫn là lần xuất bản đầu tiên, không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi mong nhận đựợc những ý kiến đóng góp hữu ích của bạn đọc.

Lời nói đầu
Chương 1. Khái niệm chung về áp lực mỏ
Chương 2. Áp lực mỏ trong lò chợ dài khi khai thác các vỉa dốc thoải và dốc nghiêng
Chương 3. Lựa chọn vì chống trong lò chợ dài dốc thoải và nghiêng
Chương 4. Áp lực mỏ trong lò chợ dài khi khai thác vỉa dốc nghiêng và dốc đứng
Chương 5. Áp lực mỏ trong các gương lò ngắn
Chương 6. Điều khiển áp lực mỏ ở lò chợ

Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: