SÁCH SCAN - Bài tập Nhiệt kỹ thuật (Hoàng Đình Tín & Bùi Hải)


Cuốn " Bài Tập Kỹ Thuật Nhiệt " này được biên soạn nhờ kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của tác giả. Ở lần tái bản này, tác giả bổ sung thêm khá nhiều dạng bài tập mới đã giải sẵn hoặc chưa giải ở các phần của chương trình. Đồng thời, tác giả cũng đã chú ý tới các bài tập bình thường và đặc biệt ở cả các dạng thường được cho ở các kỳ thi trắc nghiệm của môn học Kỹ thuật nhiệt nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu học tập của sinh viên. Ngoài ra, tác giả đã bổ sung rất đầy đủ các bảng số và đồ thị.


Mục lục:
Phần I: Nhiệt động kỹ thuật
Chương 1: phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí
Chương 2: Chu trình cơ nhiệt và máy lạnh
Phần II: Truyền nhiệt
Chương 3: Dẫn nhiệt và đối lưu
Chương 4: Trao đổi bức xạ và truyền nhiệt
Phần III: Phụ lục
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: