SÁCH SCAN - Máy điện Tập 1 (Bùi Đức Hùng Cb)


Cuốn máy điện được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu, giáo trình đang sử dụng để học tập, nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Mỹ, Nga và các giáo trình đang sử dụng giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trong nước, kết hợp với các kinh nghệm của tác giả trong nhiều năm công tác và giảng dạy...
Sách có các nội dung sau: Những khái niệm cơ bản, mạch điện một pha và ba pha, mạch từ, máy biến áp, nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện, dây quấn máy điện quay.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: