SÁCH SCAN - Nguyên lý máy Tập 2 (Đinh Gia Tường & Phan Văn Đồng & Tạ Khánh Lâm)


Giáo trình Nguyên lý máy này được soạn để dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường Đại học kỹ thuật, chủ yếu cho các ngành cơ khí. Tập 2 này giới thiệu một số chương bổ sung bao gồm các vấn đề về chống rung và các khái niệm về cơ cấu tay máy mà về nhiều mặt có những khác biệt so với các cơ cấu truyền thống đã được giới thiệu trong tập 1.
1. Giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do
2. Cân bằng trục mềm
3. Cách rung
4. Robot.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: