BÀI GIẢNG - Hướng dẫn thực hành truyền động điện (Trần Thanh Huy)


- Bài mở đầu: Giới thiệu một số khí cụ điện cơ bản
- Bài 1: Các mạch điều khiển cơ bản
- Bài 2: Các mạch điều khiển khởi động gián tiếp động cơ KĐB 3 pha
- Bài 3: Mạch điều khiển hãm động năng động cơ KĐB 3 pha
- Bài 4: Mạch điều khiển động cơ KĐB 3 pha hai cấp tốc độ
- Bài 5: Các mạch điều khiển hỗn hợp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: