BÀI TẬP - Matlab căn bản (Nguyễn Hoài Sơn)


I. Biểu thức
II. Ma trận và Vectơ
III. Các phép toán trên ma trận và vectơ
Phương trình vi phân thường
Bài toán giá trị đầu:
 - Ví dụ định luật 2 Newton
 - Phương pháp Euler
 - Phương pháp điểm giữa
 - Phương pháp Runge-Kutta
 - Bài toán gia trị biên:
 - Phương trình vi phân cấp 2
 - Phương trình vi phân cấp 4.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: