CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 24, 2017

SÁCH SCAN - Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)


Cuốn sách Công Trình Đường Thủy do Tiến sĩ Đào Văn Tuấn biên soạn dựa theo các bài giảng tại Khoa Công trình trường Đại học Hàng hải, nhằm tổng kết và trang bị một số kiến thức cơ bản về tính toán các công trình chỉnh trị sông trong giao thông vận tải thủy. Nội dung cuốn sách đề cập về phương pháp tính, cấu tạo của các công trình chỉnh trị sông thông dụng như: kè mỏ hàn, đập đinh, đập khóa, gia cố bờ v.v... các kiến thức liên quan tới các chuyên môn khác không đề cập lại như: Cơ đất, động lực học dòng sông.


Danh mục ký hiệu
Chương 1: Khái niệm chung
Chương 2: Quy hoạch tuyến chỉnh trị
Chương 3: Tuyến chỉnh trị
Chương 4: Tính toán kè mỏ hàn
Chương 5: Tính toán đập khóa
Chương 6: Kè hướng dòng
Chương 7: Kè điều chỉnh lưu lượng, kè hở, kè gia cố bờ
Chương 8: Kết cấu công trình chỉnh trị
Chương 9: Ổn định công trình chỉnh trị
Chương 10: Cắt sông
Chương 11: Tuyến nạo vét
Chương 12: Bố trí công trình chỉnh trị
Danh mục chỉnh sửa

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018