CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 7, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại (PGS.TS. Trịnh Thị Thanh)


Theo công trình khảo sát chất thải toàn cầu của Tổ chức Hàng hải Quốíc tế, cứ tạo ra tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 1 tỷ USD sẽ làm phát sinh khoảng 4.500 tấn chất thải công nghiệp, trong đó 20°/c là chất thải nguy hại.

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Vói mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản, Việt Nam sẽ trơ thành một nước công nghiệp hoá và tất yếu là sự đô thị hoá ở các thành phô' lốn. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đang phải đổi mặt vói một thực tê nan giải, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đê' độc học môi trường do sử dụng hoá chất gây ra. Đây là một trong những vấn để thời sự bức xúc của xã hội, của các nhà quản lý, người sản xuất và tiêu dùng ỏ Việt Nam.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018