SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương (PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân)


Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO. Con thuyền Dân tộc đã giong buồm ra biển lớn! Muốn cập đến bến bờ vinh quang thì cả Dân tộc phải vững tay chèo. Trên cương vị công tác của mình, mỗi người đều phải có tầm nhìn chiến lược, phải năng động sáng tạo, phải biết đối nhân xử thế, đoàn kết trên dưới một lòng, phải biết làm ngoại giao, ngoại thương, kinh doanh quốc tế,… giỏi.
Muốn hoạt động ngoại thương có hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện khó khăn hiện nay - khủng hoàng tài chính toàn cầu, thì các doanh nghiệp cần có các Nhà quản trị ngoại thương giỏi. Chính vì vậy, một trong những môn học chính của chuyên ngành Ngoại thương là “Quản trị ngoại thương” – môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về quản trị kinh doanh ngoại thương, giúp họ có thể trở thành những nhà quản trị ngoại thương giỏi sau này.


Cuốn sách “Quản trị ngoại thương” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn học theo phương pháp mới, tiên tiến sát với nội dung của môn học
Giáo trình không chỉ giúp cho sinh viên đại học, cao học chuyên ngành Ngoại thương và các chuyên ngành khác: Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, trong việc nghiên cứu các môn học “Kỹ thuật ngoại thương, “Quản trị ngoại thương”… mà còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các doanh nghiệp trên bước đường hội nhập

Lời nói đầu
Chương mở đầu
Phần 1: Những kiến thức cơ bản để quản trị ngoại thương
Chương 1: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngoại thương
Chương 2: Incoterms (International Commercial Terms – Các điều kiện thương mại quốc tế)
Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu
Phần 2: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương
Chương 4: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán
Chương 5: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương
Chương 6: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương
Phần 3: Hợp đồng ngoại thương
Chương 7: Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Chương 8: Hợp đồng gia công quốc tế
Chương 9: Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Phần 4: Tổ thức thực hiện hợp đồng ngoại thương
Chương 10: Tổ thức thực hiện hợp đồng ngoại thương
Chương 11: Các chứng từ thường sử dụng trong kinh ngoại thương
Chương 12: Nghiệp vụ hải quan
Chương 13: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết
Phần 5: Phụ lục.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: