SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước & Nguyễn Thị Thanh Phượng)


"Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp" được viết nhằm mục đích phục vụ đào tạo kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp và các ngành khác thuộc đề án. Giáo trình giới thiệu cho chúng ta biết các khái niệm về môi trường, các phương pháp xử lý khí thải, xử lý earosol, xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ, xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác, sự phát tán chất thải vào khí quyển, tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước, xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý, xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh, xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt, các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp, xử lý chất thải rắn vô cơ, ...

Cuốn giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và trình bày đi từ khái quát đến cụ thể các vấn đề cơ bản về: Xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải rắn công nghiệp bằng phương pháp hóa lý, phương pháp tách phân đoạn bọt...

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: