CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 20, 2017

BÀI GIẢNG - Nhựa trao đổi ion (TS. Lê Minh Đức)


1. Giới thiệu chung
1.1. Lịch  sử phát triển của vật liệu trao đổi ion
1.2. Các loại vật liệu trao đổi ion
2. Nhựa trao đổi ion
2.1. Phân loại nhựa trao đổi
2.2. Một vài thuật ngữ sử dụng trong kỹ thuật trao đổi ion
2.3. Các phản ứng đặc trưng
2.4. Tổng hợp, tính chất hạt nhựa
3. Thiết bị trao đổi ion
3.1. Chu kỳ hoạt động của nhựa trao đổi
3.2. Nguyên tắc thiết kế
3.3. Các loại thiết bị thông dụng


Tài liệu tham khảo
1. Andrei A. Zagorodni, Ion Exchange Materials Properties and Applications, 2007
2. Ronald W. Rousseau,  Handbook of separation process technology, 1987, chapter  
3. A. Tager, Physical Chemistry of Polymer, 1972
4. F.C Nachod, J. Schubert, Ion Exchange resin, 1956, Academic press inc.
5. Robert H. Perry, Don W. Green, James O. Maloney,  Perry’s Chemical engineers Handbook, Chapter 16 Adsorption and ion exchange, 1999.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018