CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 4, 2017

BÀI GIẢNG - Sinh học phân tử nâng cao (PGS.TS. Phan Hữu Tổn)


1. Khái niệm cơ bản
- Sự đa dạng vĩ đại và chức năng tuyệt vời của thực vật
- Quá trình tích lũy đặc thù vị trí của những protein đặc thù phản ảnh quá trình điều hòa.
- Quá trình tổng hợp, vận chuyển và tan dã các phân tử protein và RNA được điều hòa rất nghiêm ngặt.
-  Điều hòa theo cả 2 cơ chế là phản ứng tăng cường và ức chế.
- Các yếu tố promoter, enhancer, silencer, các yếu tố phiên mã và các yếu tố gây biến đổi nhiễm sắc đóng vai trò làm tăng cường hay ức chế phiên mã gen.
-  Cơ chế điều hòa gen có liên quan đến phản ứng với auxin
- Cắt nối thay thế nhau các tiền phiên mã có liên quan đến điều hòa biểu hiện gen.
- Điều hòa thông qua quá trình dịch mã tạo protein và vận chuyển protein.
- Thiết kế promoter và các yếu tố phiên mã sử dụng trong công nghệ sinh học nhằm điều hòa hoạt động của gen.
- Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen với các yếu tố môi trường bên trong và ngoài cơ thể, trong đó kiểu gen đóng vai trò quyết định, môi trường đóng vai trò quan trọng.
- Sự thành công của cây trồng được đánh giá thông qua một số thông số:


Chương 1. Cơ chế biểu hiện gen trong thực vật
Chương 16. Kiểm tra di truyền phản ứng miễn dịch
Chương 17. Cơ chế di truyền điều khiển quá trình phân chia tế bào, gen ung thư và tiền ung thư
Lecture 3. Mechanisms of Plant Gene Expression
Lecture 4. Gene Discovery and Regulation
..

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018