BÀI GIẢNG - Thiết bị tự động 1 (PGS.TS. Nguyễn Hữu Công)


PHẦN A: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA MÁY ĐIỀU CHỈNH
Chương 1: Khái quát chung về máy điều chỉnh
Chương 2: Đặc tính động học của các máy điều chỉnh tuyến tính

PHẦN B: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
Chương 3: Chất lượ ng của hệ thống điều khiển tự động
Chương 4: Phương pháp đa thức đặc trưng có hệ số suy giảm thay đổi được

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: