CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 14, 2017

GIÁO TRÌNH - Thiết kế nhà máy cơ khí (TS. Nguyễn Ngọc Kiên)


Thiết kế cải tạo: để thay đổi mặt hàng hoặc tăng sản lượng hoặc thay đổi về công nghệ chế tạo.
- Phân tích sự thay đổi của chương trình sản xuất.
- Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.
- Đưa ra phương án cải tạo hợp lý: tận dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có, loại trừ hạn chế của quá trình sản xuất.
Ưu điểm: không cần vốn đầu tư lớn nhưng có khả năng mang lại hiệu quả cao.

Thiết kế mới:
- Phân tích các tài liệu ban đầu về sản phẩm
- Sản lượng
- Phương án công nghệ.
- Tổ chức sản xuất.
- Đinh mức lao động
- Thời hạn đưa công trình vào hoạt động
- Để ra phương án thiết kế hợp lý nhất.


Loại thiết kế mới: mang tính chất hệ thống, hoàn chỉnh, phản ứng kịp thời với những thành tựu và giải pháp tiên tiến về kỹ thuật và công nghệ.
Nhìn chung khi thiết kế nhà máy cần quan tâm:
 Chương trình sản xuất
 Qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm
 Qui hoạch tổng mặt bằng và các mặt bằng bộ phận
 Phương tiện vận chuyển, kho tàng, vật tư kỹ thuật
 Để đảm bảo cho quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao, tương ứng với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật về mặt kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018