GIÁO TRÌNH - Toán kinh tế (PGS.TS. Nguyễn Quảng & TS. Nguyễn Thượng Thái)


- Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu
- Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính
- Chương 3. Mô hình tối ưu tuyến tính khác
- Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng
- Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế
- Chương 6. Lý thuyết phục vụ đám đông
- Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: