CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 23, 2017

Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (PGS.TS. Đào Văn Hiệp)


Trong vài thập kỷ gần đây số lượng các hệ CNC tăng vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất. Nhược điểm chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ, như vận tốc cắt và lượng chạy dao được áp đặt bởi người lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta. Ngược lại, ý tưởng chứa đựng trong điều khiển thích nghi là cải thiện năng suất hoặc chi phí gia công nhờ tính toán và thiết đặt các thông số công nghệ tối ưu ngay trong quá trình gia công. Trên thực tế, điều khiển thích nghi là sự phát triển có tính logic của CNC.
Trong báo cáo này. chúng tôi mô tả hệ AC mới được thực hiện tại Bộ môn Máy và Robot, Học viện Kỹ thuật quân sự. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên hệ này cũng được trình bày ở đây.

Abstract
In the past decades the number of CNC systems has grown tremendously in almost every field of manufacturing. A common drawback of these systems is that their operating parameters, such as cutting speeds and feedrates are prescribed by part programmer and depend on his experience and knowledge.

By contrast, the main idea in adaptive control is the improvement of the production rate, or the reduction of machining cost, by calculation and setting of the optimal operating parameters in the machining process itself. In fact, the adaptive control of metal-cutting processes is presented asa logical extension of the CNC systems. In this paper we describe the AC system made in Department of Machine-tools and Robotics of Military Technical Academy. Some results of experimental studies based on this system are represented as well.

1. Xuất xứ của vấn đề điều khiển thích nghi máy CNC
2. Nghiên cứu một vài mô hình AC đã có
3. Nghiên cứu ứng dụng AC tại Học Viện KTQS
4. Kết luận

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018