SÁCH SCAN - Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme (Nhữ Hoàng Giang & Các TG)


Từ cuối thế kỷ 20 nguồn tài nguyên thiên nhiên: nhiên liệu hoá thạch, khoáng sản,… dần cạn kiệt, đòi hỏi con người trên trái đất sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên trên. Để làm được điều đó con người cần tìm ra vật liệu mới, công nghệ và thiết bị gia công mới thay thế.

Ngành công nghiệp các hợp chất cao phân tử (polime) tuy còn non trẻ song đã đóng góp rất tích cực trong các cuộc cách mạng khoa học công nghệ của loài người, đặc biệt trong những năm gần đây nhiều lĩnh vực công nghệ cao nó là nền tảng để phát triển. Ngày nay trong hầu hết các sản phẩm từ tàu vũ trụ, máy bay, vệ tinh, thiết bị tự đông hóa, thiết bị viễn thông, thiết bị hoá chất, môi trường, đồ dùng gia đình, v.v… đều có sự góp mặt của vật liệu polime.


Để tạo ra các sản phẩm polime mới có tính năng vuợt trội nhằm tiết kiệm tài nguyên, có giá trị sử dụng cao thay thế vật liệu truyền thống thì không thể không nghiên cứu để am hiểu những kiến thức cơ bản về công nghệ và thiết bị gia công vật liệu polime”. Quyển sách “Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu polime” sẽ trang bị cho độc giả những kiến thức cơ bản về vật liệu polime, các công nghệ và thiết bị gia công vật liệu polime; sách giúp cho sinh viên đại học, sau đại học, các cán bộ kỹ thuật, các giáo viên, các cán bộ quản lí và các nhà đầu tư tìm hiểu lĩnh vực này.

Mục lục:
Phần thứ nhất: Đại cương về vật liệu polyme
Chương 1: Cấu trúc polyme - chất dẻo
  1.1 Khái niệm về cấu trúc hợp chất hữu cơ và polyme
  1.2 Đặc điểm của polyme đường và nhánh
  1.3 Đặc điểm của polyme 3 chiều
  1.4 Chuyển biến pha trong polyme
Chương 2: Thành phần và tính chất của chất dẻo
  2.1 Thành phần của chất dẻo
  2.2 Tính chất chung của các chất dẻo
  2.3 Tính chất của một số chất dẻo
Phần thứ 2: Công nghệ và thiết bị gia công chất dẻo
Khái quát về công nghệ gia công chất dẻo
A. Phân loại công nghệ
B. Công nghệ chuẩn bị
Chương 3: Thiết bị và cộng nghệ đùn
  3.1 Nguyên lí thiết bị đùn
  3.2 Kết cấu các cụm chính của máy ép đùn
  3.3 Đặc điểm công nghệ đùn
  3.4 Các loại tạo hình
Chương 4: Thiết bị và công nghệ ép phun
  4.1 Các bước nguyên công cơ bản
  4.2 Đặc điểm thiết bị ép phun
 4.3 Khuôn ép phun nhựa
  4.4 Một số thông số công nghệ
Chương 5: Chất dẻo nhiệt rắn và gia công vật liệu compozit
  5.1 Mở đầu
  5.2 Một số polyme nền
  5.3 Đặc điểm thiết bị gia công
  5.4 Công nghệ ép đúc
Chương 6: Công nghệ tạo xốp chất dẻo
  6.1 Khái quát về công nghệ tạo xốp
  6.2 Các phương pháp tạo xốp chất dẻo
Chương 7: Công nghệ cao su
  7.1 Khái quát về cao su
  7.2 Tính chất vật lý và cơ học của cao su
  7.3 Công nghệ sản xuất sản phẩm cao su
Chương 8: Hàn và dán chất dẻo
  8.1 Hàn chất dẻo
  8.2 Công nghệ dán chất dẻo
Phần 3: Một số vật liệu và công nghệ gia công vật liệu dẻo tiên tiến
Chương 9: Vật liệu từ dẻo
  9.1 Khái quát
  9.2 Đặc điểm cấu trúc vật liệu từ dẻo
  9.3 Các đặc tính cơ bản của vật liệu từ dẻo
  9.4 Tính chất và ứng dụng của một số vật liệu từ dẻo
Chương 10: Vật liệu Nano compozite polyme
  10.1 Khái niệm và phân loại
  10.2 Cấu trúc và hiệu ứng cơ bản của vật liệu polyme/clay nanocompozit
  10.3 Phương pháp gia công vật liệu nano/clay
  10.4 Tính chất và ứng dụng của một số nano compozit polyme
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: