SÁCH SCAN - Giáo trình Mô hình toán tinh tế (PGS.TS. Nguyễn Quang Dong & Các TG)


Sự tồn tại và vận động của các đối tượng quá trình kinh tế - xã hội là hết sức phức tạp và đa dạng. Người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để nghiên cứu, phân tích, lý giải sự tồn tại vầ vận động này từ đó tìm cách tác động đến các đối tượng và quá trình kinh tế nhằm mang lại lợi ích ngày càng to lớn cho chính bản thân xã hội loài người. Mỗi cách tiếp cận trong điều kiện cụ thể có những ưu, nhược điểm riêng. Phương pháp mô hình là một trong những phương pháp được xem là hiệu quả nhất trong  nghiên cứu kinnh tế - xã hội hiện nay. Phương pháp này kết hợp được nhiều ưu điểm của các cách tiếp cận hiện đại, đặc biệt là cách tiếp cân của lý thuyết hệ thống, nhờ vậy mà nó có thể kế thừa được thành quả của các cách tiếp cận khác (các quan điểm kinh tế - xã hội, các tính quy luật của quá trình kinh tế - xã hội, ...). Đây cũng là phương pháp khai thác được  những công cụ mạnh của toán học, kỹ thuật tính toán. Nhờ đó mà phương pháp mô hình cho phép giải quyết các bài toán với kích cỡ hầu như không hạn chế với độ phức tạp mong muốn.

Trong khuôn khổ môn học "Mô hình toán kinh tế" dành cho các nghành kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học với thời lượng 60 tiết giảng, giáo trình này sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình hóa toán kinh tế, ứng dụng phân tích và dự báo kinh tế.


Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình và giáo trình  " Mô hình toán kinh tế" đã được hội dồng thẩm định giáo trình trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua tháng 11/2001. Lần biên soạn này chúng tôi đã tham khảo và rút  kinh nghiệm 3 năm thực hiện giáo trình cùng tên của Nhà xuất bản Giáo dục năm 2002, tại các trường đại học trong cả nước. Một số nộị dung được sửa chữa và bổ sung thuộc chương II, chương IV và phần bài tập cuối mỗi chương. Do hạn chế về thời lượng giảng dậy, giáo trình này không thể đề cập sâu và chi tiết, cũng như không thể đề cập đến nhiều nội dung khác thuộc lĩnh vực mô hình Toán kinh tế. Các nội dung này người đọc có thể tìm ở các tài liệu tham khảo chúng tôi đã liệt kê.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: