CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 21, 2017

SÁCH SCAN - Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy (GS.TS Trần Văn Địch)


Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: ô tô, động cơ đốt trong, máy chính xác, cơ tin kỹ thuật... Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau khi nghiên cứu các giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy.

Khi thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.

Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, sinh viên phải nghiên cứu những giáo trình như công nghệ chế tạo máy, máy cắt, nguyên lý cắt kim loại, đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên ngành chế tạo máy.


Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Nội dung và trình tự thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy
Chương 2: Phân tích chi tiết gia công và xác định dạng sản xuất
Chương 3: Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi
Chương 4: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết
Chương 5: Tính và thiết kế đồ gá
Chương 6: Tính toán và kinh tế của quy trình công nghệ
Chương 7: Thiết kế phân xưởng cơ khí
Chương 8: Tính toán độ chính xác nguyên công
Chương 9: Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ.
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018