BÀI GIẢNG - Quản trị học (TS. Nguyễn Hữu Quyền)


Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”. Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt
được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình.
Thuật ngữ Quản trị: là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Phương thức này bao gồm những chức năng hay hoạt động cơ bản mà nhà quản trị có thể sử dụng, đó là hoạch định, tổ chức, điều khiển, và
kiểm soát.

Chương 1. Đại cương về quản trị và nhà quản trị
Chương 2. Sự phát triển của tư tưởng quản trị
Chương 3. Văn hóa tổ chức và môi trường quản trị
Chương 4. Quyết định quản trị

Chương 5. Chức năng hoạch định
Chương 6. Chức năng tổ chức
Chương 7. Chức năng điều khiển
Chương 8. Chức năng kiểm tra

Một số tình huống quản trị.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: