CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 12, 2017

GIÁO TRÌNH - Hệ thống thông tin địa lý - Geographical Information System (PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch)


Các kỹ thuật phân tích không gian (spatial analytical technicques) có nhiệm vụ phân tích theo trật tự và tổ hợp không gian của các hiện tượng hoặc các yếu tố (tự nhiên - kinh tế - xã hội). Mối liên quan đó được cụ thể bằng trật tự không gian địa lý, nghĩa là mọi hiện t-ợng và tính chất của các yếu tố cần phải được bản đồ hóa.
Bản đồ là cách trình bày cụ thể nhất trong không gian hai chiều các tính chất, vị trí, mối liên hệ và trật tự trong không gian của các đối tượng hoặc hiện tượng cần nghiên cứu. Tuy nhiên do có nhiều cách trình bày bản đồ khác nhau nên dẫn đến sự khó khăn trong việc xử lý mối quan hệ không gian giữa các lớp thông tin.
Trong hơn hai thập kỷ qua, hệ thống thông tin địa lý đã được phát triển mạnh mẽ và ngày càng thêm hoàn thiện.
Với những ưu thế của mình, hệ thông tin địa lý - geographical information system (HTTĐL) là một môi trường có khả năng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lýchính xác các lớp thông tin trong mối quan hệ không gian giữa chúng. HTTĐL có khả năng bổ sung, đo đạc và tự động tính toán chính xác về mặt định lượng các thông tin trên bản đồ, cùng các thuộc tính của chúng, đồng thời có thể đưa ra các tính toán dự báo. (antenucci 1991).


1.1. Các khái niệm cơ bản về HTTĐL
1.2. Các chức năng của phần mềm HTTĐL
1.3. Các mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu
1.4. Tính chất định lượng của phân tích không gian
1.5. Điều khiển các lớp thông tin
1.6. Phân tích đường
1.7. Các bề mặt thống kê
1.8. Các phép phân tích không gian cơ bản trong HTTĐL
1.9. Giới thiệu về các thiết bị xuất nhập dữ liệu
1.10. Thiết kế và triển khai hệ thông tin địa lý.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018