CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 14, 2017

GIÁO TRÌNH - Truyền tinh nhân tạo cho bò (PGS.TS. Đinh Văn Cải & TS. Nguyễn Ngọc Tấn)


Bài mở đầu. Tổng quát về truyền tinh nhân tạo bò

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN Ở BÒ ĐỰC
Bài 1. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dục và hoạt động sinh sản ở bò đực.
Bài 2. Khai thác và sản xuất tinh bò đực
Bài 3. Một số dạng tinh và cách bảo quản

PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN Ở BÒ CÁI
Bài 4. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dục bò cái.
Bài 5. Hoạt động sinh sản ở bò cái
Bài 6. Hóc môn điều khiển họat động sinh dục ở bò cái


PHẦN 3: KĨ THUẬT TRUYỀN TINH NHÂN TẠO
Bài 7. Phát hiện động dục và thời điểm phối tinh thích hợp
Bài 8. Kỹ thuật truyền tinh nhân tạo cho bò
Bài 9. Nhửng yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tinh nhân tạo
Bài 10. Ghi chép số liệu TTNT và xử dụng trong quản lý

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

PHẦN 5: CÁC CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018