CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 13, 2017

ĐỒ ÁN - Máy trộn thức ăn gia súc


Phần I : Phân tích và chọn phương án thiết kế 3
I.1. Thành lập nhóm thiết kế 3
I.2. Phân tích nhiệm vụ 3
I.3. Lập kế hoạch thực hiện 3
I.4. Xác định các yêu cầu kỹ thuật 6
I.5. Lập bảng QFD 7
I.6. Tham khảo các thiết kế liên quan 8
I.7. Đưa ra các phương án thiết kế 12
I.8. Phân tích chọn phương án thiết kế 16
I.9. Các phương án truyền động 17
I.10. Ma trận quyết định 20
I.11. Tính toán công suất cánh trộn 21


Phần II : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 23
II.1. Chọn động cơ 23
II.2. Phân phối tỉ số truyền 24

Phần III : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 25
III.1. Thiết kế bộ truyền xích 25
III.2. Thiết kế bánh răng 27
III.3. Tính toán trục 35
III.4. Tính toán chọn ổ lăn 43
III.5. Thiết kế vỏ hộp giảm tốc 46
III.6. Các chi tiết phụ 47
III.7. Bảng dung sai lắp ghép 48

Phần IV : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 51
IV.1. Chọn động cơ 51
IV.2. Phân phối tỉ số truyền 51

Phần V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 53
V.1. Thiết kế truyền xích 53
V.2. Thiết kế bánh răng 55
V.3. Tính toán trục 62
V.4. Tính toán chọn ổ lăn 70
V.5. Thiết kế vỏ hộp 75
V.6. Các chi tiết phụ 76
V.7. Bảng dung sai lắp ghép 77

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018