SÁCH SCAN - Cơ sở hóa học phân tích (Hoàng Minh Châu Cb)


Hoá học phân tích là môn khoa học về các phương pháp xác định thành phần định tính và định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng. Như vậy, hoá phân tích bao gồm các phương pháp phát hiện, nhận biết cũng như các phương pháp xác định hàm lượng của các chất trong các mẫu cần phân tích. Để tiến hành phân tích định tính cũng như định lượng các chất, đặc biệt khi phân tích các chất trong các mẫu có thành phần phức tạp, người ta thường phải sử dụng các phương pháp tách chất một cách thích hợp. Các khái niệm vừa nêu trên, người đọc cũng như sinh viên đã được làm quen khi học tập và nghiên cứu các tài liệu về các môn học Hoá sơ cấp, Hoá học đại cương và Hoá học vô cơ.
Hoá học phân tích đóng vai trò quan trọng và có thể nói đóng vai trò sống còn đối với sự phát triển các môn hoá học khác cũng như các ngành khoa học khác nhau, các lĩnh vực của công nghệ, sản xuất và đời sống xã hội

Cuốn "Cơ Sở Hóa Học Phân Tích" đã được cho biên soạn nhằm phục vụ sinh viên và cán bộ giảng dạy các trường đại học và cao đẳng có tham gia học tập và giảng dạy môn Hóa học phân tích, dựa trên yêu cầu về cải tiến nội dung chương trình cho thích hợp với hoàn cảnh của chương trình mới là vừa cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản truyền thống lại vừa có những kiến thức cập nhật để nắm được bản chất của các phương pháp phân tích vừa phát huy được óc tư duy hóa học và vừa biết cách áp dụng sáng tạo các quy trình phân tích vào việc giải quyết tốt các yêu cầu thực tiễn của nước ta và thu được kết quả tốt trong nghiên cứu khoa học, nhanh chóng hòa nhập được với nền hóa học ngày càng phát triển hiện nay.

Mục lục:
Lời mở đầu
Phần thứ nhất: Cơ sở lí thuyết các phương pháp phân tích hoá học.
Chương 1: Cân bằng hoá học và hoạt độ
Chương 2: Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
Chương 3: Axit và bazơ - Phản ứng trao đổi prôton
Chương 4: Phương pháp chuẩn độ axit bazơ - Phương pháp trung hoà
Chương 5: Phức chất trong dung dịch
Chương 6: Phương pháp chuẩn độ tạo phức
Chương 7: Phản ứng kết tủa
Chương 8: Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Chương 9: Chất ôxi hoá khử - Phản ứng trao đổi electron
Chương 10: Phương pháp chuẩn độ ôxi hoá - khử
Chương 11: Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học

Phần thứ hai: Các phương pháp công cụ
Chương 12: Phương pháp đo độ dẫn điện
Chương 13: Phương pháp phân tích đo điện thế
Chương 14: Phương pháp phân tích von - ampe
Chương 15: Phương pháp điện phân và đo điện lượng
Chương 16: Mở đầu về các phương pháp phân tích đo quang
Chương 17: Lý thuyết chung về các phương pháp phổ hấp thụ phân tử
Chương 18: Các ứng dụng của phương pháp hấp thụ phân tử
Chương 19: Phương pháp phổ huỳnh quang phân tử
Chương 20: Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử
Chương 21: Phổ hấp thụ nguyên tử
Chương 22: Phương pháp chiết
Chương 23: Phương pháp sắc kí
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: