SÁCH SCAN - Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn (Trần Thị Mai)


Phần 1 cuốn sách "Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn" do kỹ sư Trần Thị Mai làm chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức về ma sát và bôi trơn, dầu bôi trơn.

Phần 2 cuốn sách "Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn" cung cấp cho người học các kiến thức: Thể lỏng đặc biệt, mỡ bôi trơn, một số vấn đề chung trong khai thác và sử dụng.

Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học ngành máy tàu thủy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: