CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 17, 2017

SÁCH SCAN - Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Tập 4 - Kỹ thuật phản ứng (Vũ Bá Minh)


Kỹ thuật phản ứng là tập thứ tư trong bộ sách QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM do các cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy và Thiết bị Khoa Công nghệ hóa hóa học và Dầu khí Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn. Sách được biên soạn dựa theo đề cương chương trình môn Kỹ thuật phản ứng đồng thể và Kỹ thuật phản ứng dị thể.

Cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về quá trình và thiết bị phản ứng cả đồng thể lẫn dị thể, giới thiệu một số phương pháp thiết thực để tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng, có nhiều ví dụ minh họa. Ngoài việc dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập của sinh viên Trường ĐH Bách Khoa và các trường ĐH, cao đẳng khác có đào tạo ngành Hóa - Thực phẩm, cuốn sách này còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực này.

Chương 1: Khái niệm mở đầu
Chương 2: Xử lý dữ kiện động học
Chương 3: Phương trình thiết kế

Chương 4: Áp dụng phương trình thiết kế
Chương 5: Hiệu ứng nhiệt độ
Chương 6: Dòng chảy thực
Chương 8. Cân bằng hoá học.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018