SÁCH SCAN - Sức bền vật liệu (Lê Ngọc Hồng Cb)


Sức bền vật liệu đề cập đến những khái niệm cơ bản, xây dựng phương pháp và thành lập các công thức chủ yếu để tính toán các bộ phận công trình và chi tiết máy về dộ bền, độ cứng và độ ổn định. Do đó, sức bền vật liệu là nền tảng lí thuyết của rất nhiều môn học kỹ thuật khác như Cơ học kết cấu, Kết cấu thép, Kết cấu bê tông, tính toán cầu đường...
Nội dung sách trình bày việc xây dựng các biểu đồ ứng lực trong thanh; Phân tích nội lực và biến dạng, điều kiện bền, cứng của thanh chịu lực; Xét các đặc trưng hình học của hình phẳng; Trình bày tương đối giản lược về phương pháp năng lượng để xác định chuyển vị, phương pháp lực để giải hệ thanh siêu tĩnh...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: