CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 20, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Động cơ phun xăng trực tiếp (GDI)


2.1. Lịch sử ra đời của động cơ phun xăng trực tiếp.
2.2. Cơ sở khoa học của động cơ phun xăng trực tiếp.
2.3. Kết cấu chung của động cơ phun xăng trực tiếp.
2.4. Các dạng buồng cháy của động cơ phun xăng trực tiếp.
2.4.1. Các yêu cầu cơ bản của buồng cháy GDI.
2.4.2. Vị trí đặt kim phun và bugi.
2.4.3. Các phương pháp tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng đốt động cơ GDI.
2.4.3.1. Hệ thống buồng đốt kiểu Spray – Guide.
2.4.3.2. Hệ thống buồng đốt kiểu Wall – Guide.
2.4.3.3. Hệ thống buồng đốt kiểu Air – Guide.
2.4.4. Các kiểu buồng đốt đầu tiên của động cơ GDI.

2.5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ phun xăng trực tiếp.
2.5.1. Yêu cầu của hệ thống nhiên liệu.
2.5.2. Yêu cầu của áp suất phun.
2.5.3. Yêu cầu của kim phun.
2.5.4. Các loại kim phun.
2.5.4.1. Kim phun một lỗ phun.
2.5.4.2. Kim phun nhiều lỗ phun.
2.5.4.3. Kim phun có sự trợ giúp của dòng không khí.
2.6. Kết cấu động cơ GDI của một số hãng trên thế giới.
2.6.1. Kết cấu động cơ GDI Mitsubishi.
2.6.2. Kết cấu động cơ GDI Toyota.
2.6.3. Kết cấu động cơ GDI Audi.
2.6.4. Kết cấu động cơ GDI Nissan.
2.6.5. Kết cấu động cơ GDI Ford.
2.6.6. Kết cấu động cơ GDI Mercedes – Benz.
2.7. Kết luận.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018