CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 15, 2017

SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tính toán thủy động lực đường ống


I. Phân loại:
Theo quan điểm thủy lực: đường ống dài và đường ống ngắn
- Đường ống dài là đường ống có tổn thất năng lượng cục bộ chiếm không quá 5  10% trong toàn bộ tổn thất năng lượng
- Đường ống ngắn có năng lượng cục bộ lớn hơn 10% trong toàn bộ tổn thất năng lượng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018