SỔ TAY - Kỹ thuật thi công công trình cấp nước


Hiện nay, công tác hướng dẫn, đào tạo chuyên môn về kỹ thuật thi công các công trình cấp nước đang dựa trên nhiều nguồn tài liệu rời rạc, chưa được hệ thống hóa một cách khoa học và thiếu nhiều hình ảnh minh họa để học viên có thể tiếp thu một cách trực quan sinh động. Từ nguyên nhân đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức biên soạn lại Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình cấp nước.
Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các tài liệu, phương pháp kỹ thuật đang được Tổng Công ty đang áp dụng kết hợp với  những tài liệu kỹ thuật, những kinh nghiệm học tập được từ các đơn vị chuyên ngành trong và ngoài nước đã và đang áp dụng hiệu quả. Tài liệu được xây dựng phù hợp với tình  hình thực tế tổ chức thi công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đều có thể dễ dàng áp dụng nhằm đạt được sự bài bản trong quá trình thực hiện các công trình cấp nước, từ giai đoạn lưu trữ, vận chuyển ống đến quá trình thi công và tái lập mặt đường, hoàn trả lại giao thông, v.v… Những nội dung được nêu trong tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thi công không mới, tuy nhiên các nội dung này đã được biên tập với cách trình bày dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa, giúp người xem tiếp cận với tài liệu dễ dàng, trực quan sinh động.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hy vọng rằng tài liệu hướng dẫn này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng thi công các công trình cấp nước. Chúng tôi rất mong  nhận  được  những ý kiến nhận xét, đóng góp của các đơn vị, Phòng ban chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện tài liệu và hướng đến áp dụng rộng rãi không chỉ đối với các công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh bạn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: