Thiết kế QTCN gia công chi tiết bơm cấp 2 máy bơm chân không 2X - 70A


Giới thiệu và phân tích chức năng làm việc.
- Máy hút chân không 2X – 70A là loại máy dùng để hút không khí ở buồng tráng gương hay trong công nghệ làm bóng đèn, phích nước, trong các thiết bị y tế. Máy hút chân không 2X – 70A  là máy bơm chân không kiểu bơm cánh gạt. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý chênh lệch áp áp suất giữa các buồng để hút và bơm không khí. Để tạo được độ chân không cao do đó người ta chế tạo máy 2X – 70A gồm có hai buồng: sơ cấp và thứ cấp. Dựa trên nguyên lý chênh lệch áp suất nên máy 2X – 70A có các Rô to lệch tâm. Trên các Rô to này người ta bố trí hai cánh gạt, hai cánh gạt này liên kết với nhau lực lò xo. Khi Rô to quay, do được bố trí lệch tâm nên hai cánh gạt chia buồng  nén làm hai phần. Thể tích hai phần tăng giảm theo chiều quay của cánh. Nhờ sự tăng giảm thể tích như vậy mà bơm có thể hút được không khí. Khi hành trình cánh gạt đến gần cửa thông gió, do áp suất chênh lệch giữa hai buông mà không khí sẽ bị đẩy ra ngoài qua van một chiều vào buồng dầu. Không khí trong buồng kín bị hút gần hết thì sự chênh áp giữa các buồng rất nhỏ. Lúc này áp suất không đủ lực để đẩy không khí qua van một chiều của buồng sơ cấp mà không khí sẽ được đẩy qua buồng thứ cấp. Ở đây quá trình hút không khí được thực hiện như ở buồng sơ cấp, nhưng buông thứ cấp có độ hút chân không sâu hơn buồng sơ cấp. Do đó không khí sẽ bị hút và đẩy ra ngoài hết đạt được độ chân không yêu cầu. Trong qua trình làm việc, dầu có nhiệm vụ bôi trơn và làm kín các bề mặt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy. NXB KHKT.19991 Tác giả : Trần Văn Địch.
[2] Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập I, II . NXB KHKT.2000 Tác giả : Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt.
[3] Công nghệ chế tạo máy I,II NXB KHKT. 1998 Tác giả : Trần Văn Địch , Nguyễn Thế Đạt , Nguyễn Trọng Bình và các tác giả.

[4]. Sổ tay công nghệ chế tạo máy. NXB ĐHBK.2000 Tác giả : Bộ môn công nghệ chế tạo máy.
[5] Kĩ thuật phay NXB Mir.1984 Tác giả : Ph. A. Barơbasôp Trần Văn Địch. Dịch
[6]. Sổ tay thiết kế công nghệ chế tạo máy tập 1,2 NXB ĐHBK.1970
[7]. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1,2 NXB KHKT.1976 tác giả : Nguyễn Ngọc Anh , Tống Công Nhị , Nguễn Văn Sắt , Hồ Đắc Thọ.
[8] Đồ gá ĐHBK.1989 PGS .TS . Trần Văn Địch. và các Tác giả.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: