Xác định chiều cao hiệu quả của ống khói khi tính khuếch tán ô nhiễm không khí


Công nghiệp phát triển đã mang lại sự tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng gây ra không ít vấn đề cho môi trường. Ống khói từ các nhà máy thải khí độc hại và bùn vào không khí làm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay thường sử dụng mô hình Gauss để xác định nồng độ chất ô nhiễm. Nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất tỷ lệ nghịch với chiều cao hiệu quả ống khói. Chiều cao hiệu quả ống khói càng cao thì nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất càng nhỏ và ngược lại.

Có nhiều tác giả đã đề xuất công thức xác định chiều cao hiệu quả ống khói, nhưng khi tính theo các công thức khác nhau cho ra các giá trị rất khác nhau, thậm chí có những phương pháp cho kết quả chênh nhau đến 2, 3 lần. Điều này dẫn đến nếu các yếu tố  khí hậu như nhau, nguồn thải như nhau nhưng sử dụng công thức xác định chiều cao hiệu quả ống khói của các tác giả khác nhau sẽ đến nồng độ ô nhiễm chất độc hại trên mặt đất khác nhau. Vì vậy việc phân tích, so sánh và lựa chọn công thức tính chiều cao hiệu quả ống khói khi tính toán khuếch tán không khí để xác định hiện trạng và dự báo về ô nhiễm môi trường không khí là hết sức cần thiết.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: