SÁCH SCAN - Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men (PGS.TS. Lê Thanh Mai Cb)


Cuốn sách Các Phương Pháp Phân Tích Ngành Công Nghệ Lên Men được tập thể các cán bộ thuộc Bộ môn Công nghệ các sản phẩm lên men, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn.
Cuốn sách được chia thành 3 phần chính, gồm 15 chương:

Phần 1: Giới thiệu các phương pháp phân tích các nguyên liệu chính dùng trong sản xuất các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, mì chính như hạt đại mạch, malt, các nguyên liệu chứa tinh bột, rỉ đường, hoa houblon, quả và nước.


Phần 2: Nêu các phương pháp phân tích kiểm tra hóa lý các sản phẩm lên men: bia, rượu, vang, rượu etylic, mì chính và chế phẩm enzym.

Phần 3: Các phương pháp phân tích vi sinh vật, từ phương pháp kiểm tra độ tiệt trùng, phương pháp định tính, định lượng vi sinh vật cho tới các phương pháp phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong các sản phẩm thực phẩm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: