CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 26, 2017

SÁCH SCAN - Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi (Nguyễn Văn Cung & Các TG)


Công trình tháo lũ là một trong những công trình chủ yếu và quan trọng ở đầu mối thuỷ lợi nhằm đảm bảo cho sự làm việc an toàn và ổn định lâu dài của hồ chứa nước. Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển đa dạng và phong phú của các công trình thuỷ lợi ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay. Quyển sách này giúp cho các cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trình tháo lũ.

Cuốn sách gồm 7 chương:
- Chương 1: Những vấn đề chung.
- Chương 2: Đập tràn.
- Chương 3: Đường tràn dọc.
- Chương 4: Đường tràn ngang.
- Chương 5: Xi phông tháo lũ.
- Chương 6: Giếng tháo lũ.
- Chương 7: Công trình thảo lũ kiểu sâu.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018